Tamir Hizmeti Nedir

Tamir hizmeti, arızalı ekipman, makine ya da araçların alanında yetkin ustalar tarafından aktif hale getirilmesi işlemlerine denir. Tamirci ise,bu ekipman, araç ve makineleri çalışır hale getiren ustalardır.

Tamir Hizmeti Tanımı

Tamir hizmetleri geniş kapsamlı bir terimdir. Tamirci hizmeti nedir sorusuna geçmeden önce tamirci kelimesinin açılımını yapmak gerekiyor. Tamirci, hizmet verdiği çalışma alanında uzmanlaşmış, mesleki eğitimlerini tamamlamış, sertifikasyon kurslarına katılarak gerekli teknik ilgileri öğrenmiş yetkin kişilerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..
Neden İş Güvenliği

Nasıl Tamirci Olunur?

Tamirci olmak için genellikle mesleki eğitim için çıraklık programlarına, halk eğitim merkezlerince sunulan sertifikasyon programlarına veya mesleki eğitim kurslarına katılarak gerekli teknik bilgileri öğrenirler. Ayrıca müşteri ilişkileri konusunda da becerikli olmak için usta – çırak ilişkisiyle öğrenim mümkündür ve pek çok tamirci becerilerini kendisinden daha deneyimli kişilerin yanında çalışarak gözlem yoluyla edinmektedir.

El becerisine, teknik konulardaki yeteneklerine, elektronik cihazlarla ilgili bilgi ve öğrenme istekliliğine güvenenler için zamansız mesleklerden biri olan tamircilik, ideal bir kariyer fırsatı olabilir. Kendi iş yerlerinin yanı sıra popüler ve prestijli markaların teknik servis biriminde de hizmet veren bu meslek ile sosyal bir ağ oluşturarak tatmin edici düzeylerde kazanç sağlamak mümkündür.

Tamirci Olmak için Şartlar Nelerdir?

Tamirci olmak için gerekenler deneyime, mevcut teknik bilgiye ve işin türüne bağlı olarak değişebilir, ancak tamircilerin genellikle teknik beceriler, pratik zeka, sabır, el becerisi ve müşteri ilişkileri konusunda becerikli olmaları gerekmektedir. Müşterilerin beklentileri ve zaman sınırlamaları nedeniyle tamircilerin zaman yönetimi konusunda da becerikli olmaları beklenir. Ayrıca evlere de hizmet sunan küçük işletme sahibi tamircilerin sorumlulukları arasında yakın çevreyi tanımak, adrese sorunsuz ulaşım için bir araca sahip olmak yer alır.

Herhangi bir özel eğitim şartı gerektirmemesi ve yaygın şekilde talep gören bir meslek olması nedeniyle tamirci nerede çalışır sorusu merak edilebilir. Tamirciler, genellikle atölyelerde veya kendi açtıkları yerel dükkanlarda çalışırlar. Çalışma koşulları konusunda büyük bir özgürlüğe sahiptirler, ancak işlerinde genellikle el aletleri ve teknolojik cihazlar gibi araçlar kullandıklarını ve işlerinin doğası nedeniyle bazı sağlık riskleriyle de karşı karşıya kaldıklarını unutmamak faydalı olacaktır.

Tamir Hizmetleri Nelerdir?

Tamircilerin uzman olabilecekleri pek çok farklı alan vardır. Bunlardan bazıları;

Tamir Hizmetleri Nelerdir?

Tamirci İstatistikleri

Şirketler etkili ve verimli şekilde çalışabilmek için bölümlerden ve departmanlardan oluşur. Sektörden bağımsız olarak Tamirci pozisyonundaki bireyler, istihdam yüzdelerine göre şirketlerin aşağıdaki bölümlerinde görev alır. Tamirci mesleği için bölüm dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Bölüm Yüzde
Elektrik / Elektronik %12.5
Sevkiyat / Stok %12.5
Teknik Destek %12.5
Maden %12.5
Oto Lastik %12.5
Diğer %37.5

 

Tamir işlerinde güvenli çalışma

Yapılan istatistikler ve edinilen tecrübeler tamir, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çok fazla sayıda kazanın meydana geldiğini göstermektedir. Bu kazalar, tamir ve bakım çalışmalarının yeterli emniyet tedbirlerinin alınmadan yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı proğramlı olarak yapılması gerekmektedir.

Bakım ve onarım çalışmalarında önceden planlanmamış, beklenmedik bir zamanda meydana gelen bir arızayı giderirken kaza riski çok daha fazladır. Çünkü ani durumlarda gerekli malzemeler temin edilememekte, uygun olmayan malzeme ile çalışılması zorunlulu ğu ortaya çıkabilmekte ve dolayısıyla kazalara zemin hazırlanmış olmaktadır.

Bakım ve onarım işlerinde kazalar en çok işe başlamadan önce ve işin bitiminde meydana gelmektedir. Bu nedenle bakım ve onarım işlerine başlamadan önce gerekli tedbirler alınmalı, tehlikeler gözlenmeli, işe hemen dalınmamalıdır. Şüphesiz hiçbir zaman tedbir elden bırakılmamalıdır.İşin bitiminde ise yine gerekli kontrollerin yapılması sökülmüş veya bozulmuş koruyucu sistemlerin yerine yerleştirilmesi, düzeltilmesi bütün bu tedbirlerden sonra çalışılmaya başlanılması gerekmektedir.

Tamir hizmetlerinde iş güvenliği neden önemlidir?

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, çalışanlarına verdiği değerle yükselir. İşçilere sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, işçinin daha mutlu ve verimli çalışmasının yanında işverene ve ülke ekonomisine de olumlu katkılar sunacaktır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tedbirler bir maliyet olarak değil, aksine verimliliğe yönelik bir öncelik olarak görülmelidir.

  • Düzenli bakım, makinelerin ve iş ortamının güvenli ve güvenilir olmasını sağlar; işyerindeki tehlikeleri azaltır. Bakım yapılmaması veya hatalı bakım tehlikeli durumlar yaratabilir; kazalara ve sağlık sorunlarına neden olabilir
  •  Makine ve tesislerin ömrünün uzamasında katkıda bulunurlar. Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalara sebebiyet verilmesini önler,can güvenliğini sağlar.
  • Bakım ve onarım sayesinde tehlikelerin azaltılabilmesi mümkündür.
  • İş kazalarının önüne geçilebilir.
  • Risk değerlendirmesi ve kontrol tabloları ile ölümlü, yaralanmalı kazalar önlenebilir.
  • Fiziksel veya ruhsal yönden tam bir iyilik hali oluşur.

Yorum Yap