Azami tamir süresi ne kadardır?

Azami tamir süresi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince otomobiller ve kamyonetler için 45 iş günü, diǧer tüm mallar için ise 20 iş günüdür.Satış ve hizmet sonrası hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

Satış Sonrası Hizmetler

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

Azami tamir süresi ne zaman başlar?

Azami tamir süresi, garanti süresi içerisinde, mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Azami tamir süresi ne kadar?

Azami tamir süresi otomobiller ve kamyonetler için 45 iş günü, diǧer tüm mallar için ise 20 iş günüdür.

Tüketiciler, yetkili servis istasyonları ile yedek parça temin edebileceǧi yerlere ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilir?

Üretici veya ithalatçının kurumsal internet sitesi mevcut ise yetkili servis istasyonu bilgilerinin bu sitede yer alması zorunludur. Ayrıca üretici veya ithalatçı Bakanlık tarafından kurulan Servis Bilgi Sistemine (www.servis.gov.tr) güncel tüm yetkili servislerini doğru bir şekilde girmek zorundadır. Bununla birlikte yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diǧer iletişim bilgileri tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almak zorundadır.

Tüketicinin bakım, onarım yedek parça sağlanmaması durumunda hakları

Tüketici bir malın kullanım ömrü boyunca satış sonrası hizmetlerin sağlanmaması durumunda zararını ispat etmek şartı ile uyuşmazlık çözüm mercileri olan tüketici hakem heyeti, zorunlu arabuluculuk veya tüketici mahkemeleri nezdinde tazminat talep edebilir.

Tüketiciye sunulan ürünün periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacaǧı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiǧine ilişkin bilgiler malın özelliğine göre ve tüketiciye sunuluş biçimine göre tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almak zorundadır. Dolayısıyla bu durumda, periyodik bakım tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir

Tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; kullanım hatasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  malın firmaya ya da yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ilgili olarak garanti süresi içerisinde tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri ve başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliǧi uyarınca, servis istasyonlarının, kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallarla ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Ancak, onarımın malın bulunduğu yerde gerçekleştirildiği durumlarda böyle bir belge düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Diğer Haklar

Kullanım hatası nedeniyle ortaya çıkan hasarlarda veya garantisi bitmiş ürünlerde ücretli onarım yapıldıǧı durumlarda,  gereken tamirin eksik yapıldığı veya hiç yapılmadıǧı anlaşılırsa durumlarda nasıl hareket edilmeli?
Bu durumda; tüketicinin 6502 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan ayıplı hizmete yönelik seçimlik haklardan birini satış sonrası hizmeti saǧlayana karşı talep edebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tüketicinin her durumda tazminat hakkı da saklıdır.

Tüketici satın aldığı mal ile ilgili olarak ayıpsız misli ile deǧişim veya bedel iadesi seçimlik haklarından birini kullanmak istediği halde söz konusu mal ücretsiz onarım şeklinde işlem görüyorsa tüketici nasıl hareket etmelidir?
Bu konuda tüketicinin talebini ispat etmesi açısından önem arz eden husus, mal servis istasyonuna verildiğinde servis istasyonu tarafından düzenlenen malın teslim alındıǧına dair belgede tüketicinin hangi seçimlik hakkını kullandıǧını belirtilmesidir. Tüketici seçimlik haklarından hangisi kullanmak istiyorsa, seçtiǧi hakkı belgeye mutlaka yazdırmalı ve imzalamalıdır. Bu durumda ispat açısından tüketici güçlü bir konumda olacaktır.

Tüketicinin korunması

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenleyen 7.11.2013 tarihinde 6502 sayılı kanunla belirlenmiştir.

2 Yorum

  1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – 6502 | Tamircin Burada
    24 Kasım 2023

    […] yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta […]

  2. Araç Buzdolabı, Oto Buzdolabı Fiyatları ve Modelleri [2024] – Patara Kamp & Outdoor
    20 Şubat 2024

    […] Azami tamir süresi ve iade politikaları […]

Yorum Yap