Hizmetler için Teslimat Politikası

Hizmetinizi satın aldıktan sonra, satın aldığınız hizmetler için geçerli olan şartlara uygun olarak hizmetler tarafınıza gerçekleştirilir. Satın aldığınız hizmetlerin niteliği ve satın alma tarihiniz, hizmetlerin gerçekleştirilme zamanlamasını etkileyebilir. Hizmetlerin ifasıyla birlikte hizmetler size başarıyla teslim edilmiş sayılacaktır.

HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşmeye konu hizmet programları  Tamircin Burada’da  belirtilen adresteki Alıcı’ya verilecektir. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Hizmetin süresi www.tamircinburada’da belirtilmiştir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Alıcı, www.tamircinburada.com internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.

Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

CAYMA/İPTAL HAKKI

Alıcı 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmete başlamadan herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya destek@tamircinburada.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.